Wave Branding

Wave Branding

Wave Branding Mockup πλήρης εταιρικής ταυτότητας. Περιλαμβάνει σχεδιασμό λογοτύπου και την προσαρμογή αυτού σε διάφορα έντυπα όπως επαγγελματικές κάρτες και επιστολόχαρτα. Το Wave σχεδιάστηκε με σκοπό να έχει διττή σημασία, με το γράμμα “V” να αναπαριστά...